Tag: sprint

Sprint akışı

Sprint akışı

Her sprint bir Sprint planlama toplantısı ile başlar. Sprint planlama toplantısının ilk NE kısmında Product Owner önceliklendirilmiş, refine edilmiş product ...