Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.

Tag: product owner

Scrum kavramı

Scrum kavramı

Jeff Sutherland ve Ken Schwaber tarafından 1993 yılında Agile yöntemlerin yazılım sektöründe kullanılması ile ilgili araştırmalar başlamış, 1995 yılında ise ...