Sözlük

Agile Sözlük’te, Agile dünyasında sık duyulan kelimelerin anlamlarını bulunmaktadır. Eklenmesini istediğiniz kelimeleri hi@agileportal.net mailine iletebilirsiniz. Her geçen gün daha da buradaki kelimeler artmaya devam edecektir.

Agile: Güçlü bir takım ruhu içerisinde müşterilerden gelen geribildirimlere göre hızlı adaptasyonu sağlayıp pazara hızlı ve sürekli ürün üretmeye odaklanan bir yaklaşımdır, bir düşünce biçimidir.

Cycle time: Bir ürünün veya hizmetin geliştirme sürecinde üzerinde çalışılan süreyi ifade etmektedir

Daily Scrum / Standup: Agile takımının günlük olarak gerçekleştirdiği, takım üyelerinin hizalanmasını ve engelleri dile getirdiği etkinliktir.

Definition of Done (Bitti tanımı): Takımın gerçekleştirdiği işin kalite standartını, kaliteli iş için yapılacakları ifade etmektedir.

Developer: Takım içinde yer alan ürünün/hizmetin geliştirmesini sağlayan her bir uzmanlığı ifade etmektedir.

Epic: Takım tarafından geliştirilen PBI’ların hiyerarşinin en üst seviyesini ifade etmektedir. Epic > Feature > PBI hiyerarşisinde Epic’in birkaç ayda bir tamamlanan, işin büyük seviyede oluşturduğu değer olarak düşünülebilir.

Feature: Takım tarafından geliştirilen PBI’ların hiyerarşinin orta seviyesini ifade etmektedir. Epic > Feature > PBI hiyerarşisinde Feature’ın 2-3 sprintte tamamlanan iş parçası olarak düşünülebilir.

Fibonacci serisi: Scrum çerçevesini uygulayan takımlarda PBI’ların büyüklüklerini tahminlemek için kullanılan sayılar serisidir. Seride her sayı kendisinden bir önceki sayı ile toplanması ile oluşturulmaktadır.

Increment: Her sprintte üretilen iş parçacığı ile bir önceki sprintte üretilenlerin toplamını ifade etmektedir. Her sprintte üretilen increment ürünü oluşturmaktadır.

 

Kanban: Gerçekleşen işin sürecini görselleştirerek israfları minimize etmeye odaklanmış bir metottur.

Lead time: Bir ürünün veya hizmetin geliştirme sürecinde talebin geldiği andan tamamlandığı ana kadar geçen süreyi ifade etmektedir.

MVP(Minimum Viable Product): Ürünün pazara çıkma sonrası oluşarak riski minimize etmek için müşterilerden geribildirimin alınacağı minimum yatırımla minimum özelikle çıkan ürünü ifade etmektedir. 

Nexus: Birden fazla Scrum takımının işlerini tek Product Backlog üzerinde bağlayan ve bir araya getiren kurallardan oluşan Scrum’ın ölçeklendirildiği bir çerçevedir.

OKR (Objective Key Results): Kurumun stratejileri çerçevesinde kurumu ortak bir hedefe odaklayan bir hedef yönetim sistemidir. Aynı zamanda bireysel olarak da uygulanabilmektedir. 

PBI: Product Backlog Item, ürün iş listesindeki her bir maddeye verilen addır. Story olarak da adlandırılmaktadır.

Product Backlog: Takım tarafından geliştirilen veya geliştirilecek tüm işlerin listelendiği iş listesidir.

Product Goal: Ürünün gelecekteki durumunu tanımlayan takım tarafından gerçekleştirilecek hedeftir. 

Product Owner: Scrum takımlarında ürün iş listesini yöneten, takım tarafından gerçekleştirilen PBI’ların NEDEN ve kapsamında NE yapılacağını belirten roldür.

Refinement: Product Backlog’da yer alan bir sonraki sprintlerde ele alınacak PBI’ların olgunlaştırıldığı aktiviteler topluluğunu ifade etmektedir.

Retrospective: Takımların düzenli olarak ilişkileri, süreçlerini ve araçlarını değerlendirerek iyileştirmek için askiyonlar belirlediği etkinliklerdir.

SAFe(Scaled Agile Framework): 3 seviyesi ve 4 konfigurasyonu olan ölçeklendirilmiş Agile çerçeveler arasında en çok kullanılan çerçevedir.

Scaling: Birçok Agile takımın bulunduğu organizasyondaki takımların beraber çalışabilmesinin sağlanmasıdır.

Scrum: İnsanların, takımların ve organizasyonların karmaşık problemler için adapte edilebilir çözümler aracılığıyla değer üretmesine yardımcı olan bir çerçevedir.

Scrum of Scrum: Birden fazla Scrum takımının yer aldığı ve çalışmalarını entegre etmek için kullandığı bir çerçevedir.

Scrum Master: Scrum’ın takımda doğru anlaşılmasını/uygulamasını sağlamak ve takımın önündeki engelleri aşmasına destek olmak sorumlu roldür.

Sprint: Scrum takımlarında fikirlerin değerlere dönüştüğü en fazla 4 hafta süren periyottur.

Sprint Backlog: Takımın sprint içinde gerçekleştireceği işleri ve bu işlerin NASIL gerçekleştireceklerini içermektedir.

Sprint Goal: Sprint planlama sırasında oluşturulan takım sprint içinde odaklanmasını sağlayan hedeftir.

Sprint Planlama: Sprintte gerçekleştirilecek işlerin plandığı sprintin ilk etkinliğidir.

Sprint Review: Sprintte gerçekleştirilen işlerin paydaşlarla paylaşıldığı ve yorumların alındığı etkinliktir.

Story Point: İşin riski, belirsizliği, karmaşıklıği ve büyüklüği düşünülerek referans alınan bir işe göre büyüklüğinin tahminlemesidir. Büyüklük tahminlemesinde farklı teknik bulunmakla birlikte adam/gün/saat gibi birimlerden bağımsızdır.

Teknik borç: Bilerek veya bilmeyerek ürün veya hizmetin geliştirme sürecinde eksik yapılan işlerin sonrasında ekstra iş olarak dönmesidir.

Throughput: Takımların belli bir periyot içinde tamamladığı iş sayısını ifade etmektedir.