Sözlük

Daily Scrum: Hergün max 15 dakika ile sınırlı olan etkinlikte, takım önündeki 24 saatin planlamasını yapar. Takım bir önceki daily scrum’dan itibaren yaptıkları işle ilgili bilgi vererek işbirliğini ve iletişimi artırmaktadır.

Definiton of Done (DoD): Takımın şeffaflığı sağlayabilmek için iş listesindeki bir maddenin veya ürün parçasının BİTTİ tanımıdır. Çalışmanın değerlendirilmesi için bir referanstır.

Development Team: Definiton of Done tanımına uygun ürün geliştiren ve potansiyel olarak release edilebilir uygulama geliştiren profesyonellerdir.

Increment: BİTTİ(Definition of Done) tanımına uygun olarak geliştirilmiş ürün parçasıdır.

Product Backlog (PBL): Takım tarafından gerçekleştirilecek tüm taleplerin, problemlerin, bakım işlerin kısacası takım tarafından yapılacak her işin listelendiği ürün iş listesidir.

Product Backlog Item (PBI): Product baclog’da yer alan her bir maddeye verilen addır.

Product Owner: Bir Scrum takımının yapacağı işlerin NE olacağını belirleyen, Product Backlog’u yöneten roldür.

Scrum: Karmaşık ürünleri geliştirmek, teslim etmek ve sürdürmek için Scrum Guide’da yer alan tanımları belirlenmiş bir çerçevedir. Uygulanan kurumun, takımın kültürüne göre Agile prensiplere uygun çeşitli pratik ve tekniklerle çerçevenin için zenginleştirilmektedir.

Scrum Master: Scrum takımının Scrum çerçevesine uygun bir şekilde çalışmasını sağlayan ve yaşanılan impediment’ların çözülmesine destek olan roldür.

Sprint: 1 ile 4 haftalık bir süre ile sınırlandırılan potansiyel olarak yayınlanabilir ürünün geliştirildiği zaman dilimidir.

Sprint Backlog: Scrum takımının sprint boyunca gerçekleştireceği aktivitelerin listelendiği iş listesidir.

Sprint burndown chart: Sprint boyunca günlük olarak ilerleyişimizi görselleyen chart.  Efor, Story Point gibi farklı tipleri bulunmaktadır.

Sprint Goal: Sprint boyunca ulaşılması gereken hedeftir. Her sprint planlama sonucunda oluşmaktadır.

Sprint Planlama: Sprint boyunca yapılacak işlerin takım tarafından commit edildiği etkinlikltir.

Sprint Review: Takımın geliştirdiği işleri belli periyotlarla tüm paydaşlarla paylaştığı etkinliktir.

Sprint Retrospective: Takımın kendini gözlemlemesi ve iyileştirilecek noktaları belirleyerek aksiyonların çıkarıldığı etkinliktir.