Jeff Sutherland ve Ken Schwaber tarafından 1993 yılında Agile yöntemlerin yazılım sektöründe kullanılması ile ilgili araştırmalar başlamış, 1995 yılında ise Scrum ismi konularak sonuçlandırılmıştır. Agile yaklaşımları arasında en popüleri olan Scrum, ismini Rugby oyunundaki insanların yanyana durduğu takım mücadelesinin takım ruhunun olduğu pozisyondan almıştır.

Scrum çerçevesi Scrum Guide belirtilmiş, çerçevenin içi ise şirketin, takımın kültürüne göre geliştirilebilecek teknikler ve pratikler ile zenginleştirilmektedir. Bu sebeple Scrum’ın uygulanışı ile ilgili birçok farklı pratik ile karşılaşılabilir. Bu pratiklerin yanlışlığı doğruluğunu tartışmak yerine ilgili takım için faydasına bakmak daha doğru olacaktır.

Scrum için devrimsel ifadesi kullanılır, çünkü Scrum Guide’ de belirtilen yer alan kendine özgü rolleri, ritüelleri ve ürünleri bulunmaktadır. Mevcut işleyişi değiştirerek Scrum Guide yer alan sürecin uygulanması gerekmektedir. Scrum Guide yer alan temel sürece “Mekanik Scrum” denir.

Roller, Ritüeller ve Ürünlerle ilgili detaylı bilgileri bir sonraki yazılarımda yer vereceğim ama kısaca bilgi vermek gerekirse;

Roller;

Scrum takımında sadece aşağıdaki 3 rol vardır. Bu 3 rol dışında farklı bir rol bulunmamaktadır.

Scrum Master: Scrum kurallarının doğru işletilmesinden sorumludur. Takımın önündeki engellerin kaldırılmasında takıma destek olması gereken bir roldür. Hizmetkar liderdir.

Product Owner: Takımın yapacağı işlerin NE kısmını belirleyen, tüm paydaşların sözcüsü konumunda yer alan bir roldür. Takıma en öncelikli iş değeri en yüksek işi yaptırmakla sorumludur.

Development Team: İşin kaliteli yapılmasından sorumlu, kendi kendine kararlar alabilen, kendini sürekli geliştiren bir roldür.

Ürünler;

Product Backlog: Takımın sorumluluk alanı kapsamındaki tüm işlerin listelendiği sorumlusunun sadece Product Owner olduğu bir dokümandır.

Sprint Backlog: Takımın ilgili sprint kapsamında yapacağı tüm işlerin listelendir bir dokümandır. Sorumlusu da Development Team’dir.

Increment: Tüm uzmanlık alanlarından geçmiş çalışan yazılım parçacağıdır. Çalışan yazılımdır yalnız üretim ortamına release edilecek bir çalışan yazılım olamayabilir.

Ritüeller;

Sprint planlama: Sprint başlamadan önce yapılan toplantıdır. Sprint süresince geliştirilmesi gereken requirement’lar kararlaştırılır ve scrum takımına sunulur. Ayrıca requirement’ları gerçekleştirmek için gereken her türlü ihtiyaç konuşulur.

Daily scrum: Takım her gün bir arya gelerek  en fazla 15 dakika süren ayakta yapılan bir toplantıdır. Amacı takım üyelerinin arasındaki alignment’ın sağlanmasıdır.

Sprint review: Her sprint sonunda yapılan bir sprint değerlendirmesidir. Sprint süresince hangi görevlerin tamamlandığı ve hangilerinin tamamlanmadığı bilgisi verilir. Uygulamanın gösterildiği toplantıya herkes katılabilmektedir.

Sprint retrospective: Sprint review arkasından yapılır ve yapılan işin aksine sprint boyunca eksik, hatalı yapılanların paylaşıldığı ve alınacak önlemlerin tartışıldığı toplantıdır.Sadece scrum takım üyeleri toplantıya katılabilmektedir.

Scrum kurucularından Jeff Sutherland’ın özellikle belirttiği bir konu vardır. Scrum’ın anlaması kolaydır ama uygulaması zordur.

 • Banka şubesinde Scrum

  Scrum Guide’ın 2017 yılında yapılan güncellemesinde ise Scrum’ın yazılım dışı …
 • Retrospective pratiği – Starfish

  Sprint retrospective toplantısı, scrum takımlarının kişi, süreç ve kullandıkları uygulamal…
 • Scrumban in Software (English)

  First step of agile transformation is to decide which methodology to use. The most popular…
Load More Related Articles
 • Agile sihirli değnek değil

  Agile dönüşümlerinin başında birçok eğitim, workshop’lar düzenleniyor. Agile’ı…
 • Banka şubesinde Scrum

  Scrum Guide’ın 2017 yılında yapılan güncellemesinde ise Scrum’ın yazılım dışı …
 • Kişisel Agile

  22 yıldır Scrum hayatımızda. Çoğunlukta da yazılım geliştirme alanında kullanıldığı ile il…
Load More By mlap
 • Banka şubesinde Scrum

  Scrum Guide’ın 2017 yılında yapılan güncellemesinde ise Scrum’ın yazılım dışı …
 • Retrospective pratiği – Starfish

  Sprint retrospective toplantısı, scrum takımlarının kişi, süreç ve kullandıkları uygulamal…
 • Plansız işlerin yönetimi

  Sprint planlama toplantısında mümkün olduğunca tüm işler planlanmaya çalışılır ama takıma …
Load More In Scrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Agile sihirli değnek değil

Agile dönüşümlerinin başında birçok eğitim, workshop’lar düzenleniyor. Agile’ı…