Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.

Tüm Yazılar

Product Owner’ın sorumlulukları

Product Owner’ın sorumlulukları

Scrum'da yer alan rollerden biri olan Product Owner, takım tarafından yapılacak işleri belirlemekle sorumlu roldür. Scrum'da yer alan tüm roller yatay şeklindedir, birbirine karşı hiyerarşik hiç bir üstünlüğü yoktur. Rolleri gereği sorumluluklarında farklılıklar bulunmaktadır. Bir Product Owner'ın olmazsa olmaz yetkinliği soft skill'leridir. Teknik bilgisini takımın desteği ile birlikte artırabilir, ama...

Read more
Scrum kavramı

Scrum kavramı

Jeff Sutherland ve Ken Schwaber tarafından 1993 yılında Agile yöntemlerin yazılım sektöründe kullanılması ile ilgili araştırmalar başlamış, 1995 yılında ise Scrum ismi konularak sonuçlandırılmıştır. Agile yaklaşımları arasında en popüleri olan Scrum, ismini Rugby oyunundaki insanların yanyana durduğu takım mücadelesinin takım ruhunun olduğu pozisyondan almıştır. Scrum çerçevesi Scrum Guide belirtilmiş, çerçevenin...

Read more
Agile kavramı

Agile kavramı

2009-2010 yıllarında Türkiye’de uygulayan kurumlar olmasına rağmen son zamanlarda daha sık duymaya başladık. Daha çok bilişim sektöründe örnekler görüyoruz ama bilişim dışı sektörlerde de hatta kişisel hayatta da uygulama örnekleri yoğun olarak görülmeye başladık. Agile’ ın geçmişine baktığımızda ise 1950’li yıllara Lean temeli ile dayanmaktadır.  1986 yılında Harward Business Review’de...

Read more
Page 6 of 6 1 5 6