Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.

Tüm Yazılar

Retrospective pratiği – Mad/Sad/Glad

Retrospective pratiği – Mad/Sad/Glad

Sprint retrospective toplantısı, scrum takımlarının kişi, süreç ve kullandıkları uygulamaları değerlendirerek daha iyi olmalarını sağlayacak aksiyonları belirledikleri toplantıdır. Bu toplantı da uygulanabilecek bir çok pratik mevcuttur. Bunlardan birisi de Mad/Sad/Glad; Mad/Sad/Glad pratiğini uygulamadan önce Scrum takımlarında olmazsa olmaz post-it'lerimizi ve keçeli kalemlerimizi hazır hale getirmeliyiz. Şimdiye kadar tecrübe ettiğim 5-7...

Read more
Retrospective pratiği – Neyi iyi yaptık?/Neyi daha iyi yapabiliriz?

Retrospective pratiği – Neyi iyi yaptık?/Neyi daha iyi yapabiliriz?

Sprint retrospective toplantısı, scrum takımlarının kişi, süreç ve kullandıkları uygulamaları değerlendirerek daha iyi olmalarını sağlayacak aksiyonları belirledikleri toplantıdır. Bu toplantı da uygulanabilecek bir çok pratik mevcuttur. Bunlardan birisi de Neyi iyi yaptık/Neyi daha iyi yapabiliriz; Neyi iyi yaptık/Neyi daha iyi yapabiliriz pratiğini uygulamadan önce Scrum takımlarında olmazsa olmaz post-it'lerimizi ve...

Read more
Sprint retrospective toplantısı

Sprint retrospective toplantısı

Scrum'da yer alan zorunlu etkinlikleri arasında ve sprintinnapn ritüeli olan sprint retrospective toplantısı, Scrum takımının Kaizen kültürünü kazandığı toplantıdır. Bu toplantılarda takım nasıl daha iyi olacağını değerlendirdiği ve aksiyonların çıkarıldığı toplantıdır. Scrum guide bu toplantının 2 haftalık bir sprint için maç 1,5 saat olmasını önermektedir. Bu toplantının amacı takımı daha...

Read more
Çalışan yazılımın gösterimi, Sprint Review

Çalışan yazılımın gösterimi, Sprint Review

Bir IT çalışanının gözünden; İşbiriminin aklına bir fikir gelir, IT ekibi gece gündüz  çalışır hayata geçirir, fakat reklamını yapan talep sahibi olur. IT çalışanlarının en çok dert yandığı konulardan biridir, “Abi yaptığımız işi anlatamıyoruz, ne yaptığımız bilinmiyor.” Bu cümleyi şimdiye kadar çalıştığım tüm kurumlardaki IT çalışanlarından duydum, bir IT çalışanı olarak...

Read more
Sprint planlama toplantısı

Sprint planlama toplantısı

Her sprint planlama toplantısı ile başlar, daily scrum ile sürer, review ve retrospektif toplantısı ile sona erer. Bu dört etkinlikte Scrum Guide zorunlu olarak yapılması gerektiği belirtilmektedir. Sprint planlama toplantısı iki kısımdan oluşur.NE ve NASIL sorularına cevap aranır. Planlama toplantısında takım sprint boyunca NE yapacağına karar verdiği, temel anlamda NASIL...

Read more
Page 4 of 6 1 3 4 5 6