Daha önceki yazımda Kanban takımında kullanılabilecek Lead ve Cycle time metriklerinden bahsetmiştim. Lead ve Cycle time metrikleri hem ortalama hem de PBI bazında hesaplanabilmekte ve çeşitli grafiklerle gösterimi israf ve iyileştirme noktalarının belirlenmesini kolaylaştırmaktadır.

İlk olarak Lead time süresinin Scrum takımında kullanımını ele alalım. Scrum takımlarında Product Owner’lar gelen talebi backlog’a eklemektedir. Scrum takımı için de Lead time için sayaç bu aşamada çalışmaya başlamaktadır. Scrum takımlarında sprint bazlı bir ilerleme olduğundan sprintin tamamlanma zamanını lead time sayacının durma zamanı olarak düşünebiliriz. Bu durumda talebin backlog’a eklendiği zamandan tamamlandığı sprintin son günü arasındaki geçen zaman lead time olarak adlandırılmaktadır.

Cycle time ise PBI’ın ilk alındığı sprintin başladığı ilk günden tamamlandığı sprintin son günü arasında geçen zaman olarak düşünebiliriz. Bu şekilde birkaç sprint boyunca tamamlanamayan PBI’ların farkındalığı artacak iyileştirme noktalarının belirlenmesi kolaylaşacaktır.

Lead ve Cycle time sürelerinin hesaplanmasında sprintin başlama ve bitme zamanlarını dikkate alınmasını önermiştim. Yalnız sprint içinde PBI’a başlama ve bitme sürelerinin anlık olarak hesaplanması teknik olarak mümkünse bu süreler de dikkate alınarak lead ve cycle time süreleri hesaplanabilir. Örneğin; boardda PBI’nın tasklarından ilk taskın “In Progress”e taşınması ve son taskın “Done”a taşınma süreleri dikkate alınabilir.

Lead ve Cycle time sürelerinin Scrum takımında kullanımının faydaları:

  • Belli dönemlerde ortalama lead/cycle time süreleri değerlendirilerek ortalama sürenin artmasına sebep olan PBI’lar belirlenebilir. Böylece ilgili PBI’ların süresinin uzamasına sebep olabilecek sebeplerin belirlenmesi daha da kolaylaşacaktır.
  • Scatter (saçılım) grafiği ile diğer PBI’lardan aykırı olanlar belirlenerek PBI bazlı sürenin uzamasına sebep olan maddeler değerlendirilerek iyileştirme  noktalarının belirlenmesi kolaylaşacaktır.
  • Backlog’da iş tipleri tutuluyorsa iş tipine göre ortalama lead ve cycle time’dan yeni gelen taleplerle ilgili daha tutarlı tahminlemeler yapılabilir.
Previous articleKanban metrikleri
Next articleUzaktan verimli daily etkinliği gerçekleştirme
Telekomünikasyon ve bankacılık sektöründeki 15 yıllık deneyime sahip Muhammed, kariyeri boyunca Agile rollerin hepsini deneyimle fırsatı yakaladığı gibi kurumların Agile dönüşümüne liderlik yapan pozisyonlarda da çalışmıştır. Elde ettiği tecrübeyi de kurucusu olduğu AgilePortal.net, OnlineAkademi.co ve BileneSor.co üzerinden paylaşmaktadır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here