Agile dönüşümün ilk adımı hangi metodolojiinin kullanılacağına karar verilmesidir. En popüler agile metodolojileri ise Scrum ve Kanban’dır. Scrum devrimsel iken Kanban evrimsel bir dönüşüm sağlar. İki metodolojinin de verimliliği maximize eden farklı pratikleri/teknikleri mevcuttur. Scrum’ı yazılım geliştirme projelerinde tercih edilirken Kanban daha çok operasyonel/destek işlerin veya sprintini planlamakta zorluk yaşayan takımlarda kullanılmaktadır.

Bazı takımlar vardır, hem yazılım geliştirmesi hem de operasyonel/destek işleri yapıyor. Bu takımlarda gözlemlediğim bazı scrum pratiklerinin yetersiz kalması. Örneğin; takım sprint planlama toplantısında kapasitesinin %80’nini planlıyor %20’sini de buffer olarak ayırıp plansız gelen işlerin yapılmasını sağlıyor. Fakat %20 lik buffer bu tip takımlarda yetersiz kalıyor. Ya da sprint planlama toplantısında commit edilen işlerde çok sık değişiklik olabiliyor. Scrum’dan vazgeçmek ise Scrum’ın verdiği bazı disiplinden uzaklaştırıyor ki yazılım geliştirme ekiplerinin agile olmasını engelliyor. Bu takımlarda sadece operasyonel/destek işleri olmadığından da kanban ihtiyacı karşılamıyor.

Scrum mı Kanban mı derken, iki metodolojiden hibrid olarak üremiş Scrumban ortaya çıkmıştır. Scrumban’ı uygulamadan önce, takım için faydalı olacağı düşülen scrum ve kanban’daki pratikler/teknikler belirlenmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise çekirdek özellikleri alınacak metodolojinin hangisi olacağının belirlenmesidir. Çekirdek olarak belirlenen metodolojinin üzerine diğer metodolojideki pratikler/teknikler yedirilmelidir.

Ana iş yazılım geliştirme olduğundan ve Scrum’daki disiplinden faydalanmak için Scrum’ın üzerine Kanban pratiklerini yedirmek daha verimli sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Scrum’da yer alan planlama, retrospective, review ve daily scrum ritüelleri sprinti yönetmeyi sağladığı gibi devamlı olarak gelişimi sağlamaktadır. Bu ritüelleri opsiyonel hale getirmek agile dönüşümün Scrum’la birlikte gelen disiplininde uzaklaşmaya sebep olduğundan agile dönüşüme zarar verebiliyor. Çünkü Kanban, waterfall üzerine de uygulanabilen verimliliği artıran bir teknik. Tecrübelerim diyor ki waterfall’un olduğu yer de agile olmaz.

Peki Scrum uygularken Kanban’daki hangi pratikleri kullanmak verimliliği artırır.

Work In Progress Limiti: Scrum uygulayan bazı takımlarda özellikle test aşamasındaki tasklarda sprintin sonlarına doğru birikmeler yaşandığını gözlemledim ve hatta yaşadım. Bu durumlarda test dışı taskları yapmak sadece testteki işleri artaracak ve NOT DONE olan işlerin artması dışında bir işe yaramayacaktır. Bu durumlarda takımdaki uzmanlık alanlarına göre In Progress limiti belirlemek DONE işlerinin sayısını artıracaktır.

Cycle/Lead Time Ölçme: Bazı takımlarda iş birimlerinden gelen tasklar sadece işe başladık diyebilmek için birçok parçaya bölünüyor, bir de araya farklı öncelikler alınca işlerin bitmesi uzun bir zaman alıyor. Bir sprint önceliklendirilmiş bir işin de bir sonraki sprintte öncelikli olmaması olağandışı durumlar içinde bana ilginç gelmiştir. Bu ayrı bir konu tabii, fakat belirtmek istedim. Bir işin ne zaman gelip ne zaman iş birimine teslim edildiğinin ölçülmesi farkındalığı artıracaktır.

Board statülerinde değişiklik: Yazılım geliştirme sürecindeki bazı aşamalarda yaşanan birikmeler, aşama bazlı olarak işlerin durumunu görmek ve bu pull sistemi işlerin akmasını sağlamak farkındalığı artırarak verimliliği artıracaktır.

Son olarak şunu söyleyebilirim ki, yazılım geliştirme alanında Scrum üzerine Kanban pratiklerini yerleştirerek Scrumban uygulamak daha sağlıklı olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Scrum’da proje yöneticisi var mı?

Scrum’da scrum master, product owner ve development team dışında bir rol yok gözüküy…