Scrum ve Kanban, Agile metodları arasında en popüler olanlarıdır ve her iki metodun da farklı avantajları ön plana çıkmaktadır. Şimdi bahsedeceğim Scrumban ise, hem Scrum hem de Kanban Agile süreçlerinin ön plana çıkan avantajları alınarak melezlenmesi ile oluşturulmuştur. İsmini de bu iki süreçten almaktadır.

Scrum’ın öne çıkan avantajları:
-Organizasyonu kendi kendine yönetilebilir, multi-functional küçük takımlara bölünmesi
-Büyük işlerin mantıklı parçalara bölünmesi ve listenin öncelikli olan item’lar göre listelenmesi
-1-4 haftalık sprintlerle kısa zamanda çıktılar üretilmesi ve bunu yinelemeli olarak devamlılığın sağlanması
-Retrospective toplantıları ile sürecin optimize edilmesi
-Product backlogun müşterinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi

Kanban’ın öne çıkan avantajları:
-Sürecin görselleştirilmesi
-In Progress aşamasında belirli limitte işin olması
-Ölçümlenebilir olması(bir işin tamamlanması için ortalama bir süre belirlenmesi, bu da cycle time olarak adlandırılır) ve cycle time mümkün olduğunca küçük/öngörülebilir olması için sürecin optimize edilmesi

Scrum ve Kanban taskboardlarına baktığımızda ise;
Scrum da oluşturulan taskboard sprint süresinde sabittir ve iş sprint sonunda işler tamamlanır.
Kanban da ise in progress aşamasına limit kadar to-do listten item alınır, to-do list’in önceliği ihtiyaca göre değişebilir. Herhangi bir sprint süresi yoktur.

Scrumban = Scrum + Kanban
Scrumban framework’un de takım planlama toplantılarında yapacağı işi belirler ama herhangi bir zaman dilimi vermez. Yani scrum daki gibi belli bir sprint süresi bulunmamaktadır. Scrumban’da ayrıca scrumdaki toplantılar aynen bulunmaktadır. Sprint planlama, retrospective ve günlük toplantılar scrumban da da yapılmaktadır.
Kanbandaki gibi in progress aşamasında belirli limitte işin geliştirilmesi üzerine çalışır ve backlogdan işin alınması konusunda da esnek davranmaktadır. Amaç cycle time kontrol altında tutmaktır. Çünkü Cycle time kontrol altında tutulursa ve takımın kapasitesi buna göre optimize edilirse, lead time da kontrol altında tutulacaktır. Cycle time kontrol edilirse de burndown chart öngörülebilecektir ve gerek kalmayacak. (Lead time, taskboardun kalma süresi, cycle time ise takımın zaman harcadığı süredir)
Takım planlama toplantılarında önceliklerine göre işleri planlamaya, review toplantılarında müşterilere yapılan işi sunmaya, retrospective toplantılarında süreci iyileştirmeye ve daily toplantılarında da yapılan ve yapılacak işleri,engelleri konuşmaya devam edecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Scrum’da proje yöneticisi var mı?

Scrum’da scrum master, product owner ve development team dışında bir rol yok gözüküy…