Sprint planlama toplantısında mümkün olduğunca tüm işler planlanmaya çalışılır ama takıma gelen acil ve planlama toplantısında öngörülemeyen işler olabilir. Özellikle bir modülün işlerine focus çalışan ve o modülün tüm ihtiyaçlarından sorumlu takımlar da plansız gelen işler için belli bir buffer ayrılması ihtiyacı oluşmaktadır. Bu durumda takım toplam kapasitesinin içerisinde buffer olarak ayıracağı belli bir miktarda velocity belirler.

Buffer ayrılmasındaki amaç ise; sprint planlama toplantısına rağmen sprint içinde gelen acil isteklerle değişime karşılık verebilmektir. Ayrılan buffer velocity’i de bir havuz olarak düşünebiliriz. Takım ayırdığı havuzu sprint boyunca doldurmaya başlar. Beklenenden fazla veya az buffer kullanımı bir sonraki sprintler için veri oluşturacaktır. Böylece takım deneyimleyerek takımı için ihtiyacı olan buffer miktarını ortaya çıkaracaktır.

Belirlenen havuz velocity’nin kullanımında ise burasının dipsiz bir kuyu gibi düşünmemek önemlidir. Product Owner takıma sprint ortasında getireceği işler için öncesinde mutlaka aciliyetini sorgulama gerçekten o sprint içine alınması gerekiyor ise takıma getirmelidir. Her getirdiği iş içinse takım bu işin velocity’sini belirlemeli ki havuzun neresinde görebilsin. Gelen işlerin eforlanması ise daily scrum sonrası yapılabilir. Böylece takımın havuzdaki yerini net olarak görebilir.

Eğer havuzun kullanımı beklenenin aşağısında ise takım sprint içinde ek bir iş alabileceği gibi, havuz için ayrılan velocity bitmesine rağmen hala acil iş geliyorsa product owner’dan sprint içerisindeki önceliği az ve henüz başlanmayan işlerin çıkarılmasını talep edebilir.

Buffer kullanımı gördüğünüz gibi takımın sprint gidişatını bozan bir süreci var. Bu sebeple product owner’ların bu işleri mümkün olduğunca bir sonraki sprintler için önceliklendirilmesini sağlamalıdır.

Takım da gelen işleri retrospective’de değerlendirerek azaltılması için gerekli aksiyonları belirleyebilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Scrum’da proje yöneticisi var mı?

Scrum’da scrum master, product owner ve development team dışında bir rol yok gözüküy…