Scrum Master ve Product Owner isimleri oldukça havalı olduğundan takiplisi çok fazla oluyor. Bazı kurumlarda yöneticiler Scrum Master ve Product Owner olabildiğinden sektör içi uygulamalarda da Scrum’daki roller yanlış anlaşılabiliyor. Product Owner seçilen kişi terfi almış hissine kapılabiliyor.

Scrum’da zorunlu olarak yer alan Scrum Master, Product Owner ve Development Team rollerinin birbirine üstünlüğü bulunmamaktadır. Tüm roller yatay seviyededir, sadece rol bazlı olarak sorumluluklarında farklılıklar vardır. Scrum’daki hiç bir rolün insan yönetimi gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Scrum takımları self organize bir şekilde ortaklaşa karar alırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Scrum’da proje yöneticisi var mı?

Scrum’da scrum master, product owner ve development team dışında bir rol yok gözüküy…