Scrum takımlarında Scrum Master, Product Owner ve Development Team olmak üzere 3 farklı rol bulunmaktadır. Scrum takımlarında proje yöneticisi rolü yoktur. Hatta bu cevap PSM I sınavının da bir sorusunun cevabıdır.

Peki bulundukları kurumlar da neredeyse en büyük tecrübeye sahip proje yöneticilerine ne olacak? Tabii burada şirket yönetiminin kararı önemlidir. Ama şu an sektörde kullanılan “Agile Proje Yöneticisi” ünvanı bulunmaktadır. Bu ünvanla çalışmış birisi olarak Agile dönüşüm sonrası kurum için oldukça faydalı bir rol olduğunu belirtmek isterim.

Agile Proje Yöneticisi, kurum için büyük boyuttaki projeleri geliştiren takımların Scrum Master’dır. Takıma karşı ise sadece Scrum Master sorumluluklarını yerine getirir. Üst yönetime ve satın alma süreçlerinde firmaya karşı ise proje yöneticisidir.

Takımın yaşadığı engellerde takıma destek olur, takımın daha verimli olması için uygun ortamı hazırlar. Üst yönetime ise proje yöneticisi gibi projeyi raporlar, dış firma var ise onların süreçlerini yönetir.

Hatta bu yöntem PMI’da hybrid yöntem olarak adlandırıldı, Türkiye’den bir kurum whitepaper haline getirildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Scrum’da proje yöneticisi var mı?

Scrum’da scrum master, product owner ve development team dışında bir rol yok gözüküy…