Sprint retrospective toplantısı, scrum takımlarının kişi, süreç ve kullandıkları uygulamaları değerlendirerek daha iyi olmalarını sağlayacak aksiyonları belirledikleri toplantıdır.

Bu toplantı da uygulanabilecek bir çok pratik mevcuttur. Bunlardan birisi de Neyi iyi yaptık/Neyi daha iyi yapabiliriz;

Neyi iyi yaptık/Neyi daha iyi yapabiliriz pratiğini uygulamadan önce Scrum takımlarında olmazsa olmaz post-it’lerimizi ve keçeli kalemlerimizi hazır hale getirmeliyiz. Şimdiye kadar tecrübe ettiğim 5-7 kişilik takımlar da yaklaşık 1 saatlik bir zaman alıyor.

Neyi iyi yaptık/Neyi daha iyi yapabiliriz pratiğinde adından da anlaşıldığı üzere 2 farklı başlık altında o sprint için yaptığımız değerlendirmeleri yazıyoruz.

Toplantıyı koordine eden beyaz tahtaya, cam veya duvar zemine ilgili başlıkları yazar.  5-10 dk vererek de her bir takım üyesi ayrı ayrı başlıklara uygun olarak sprint içi değerlendirmelerini yapmalarını sağlar.

Başlıkların anlamları açık, ama anlamlarını belirtirsek;

  • Neyi iyi yaptık: Sprint boyunca iyi yapılan ve uygulamaya devam edilmesi gereken konular
  • Neyi daha iyi yapabiliriz: Gelişim göstermemiz gereken eksik veya yanlış yaptığımız konular

Takım üyeleri yazdığı maddeler gruplandırılarak her bir madde okunur, takımca yorumlanır ve takım üyeleri tarafından değerli bulunanlar aksiyona dönüştürülür. Aksiyonlar da kayıt altına alınır. Bu kısmı da takım içerisinden biri koordine edebilir. Aksiyon alınacak olan “Neyi daha iyi yapabiliriz” başlığından konuşmaya  başlamamız zaman kısıtından dolayı daha iyi olabilir. Yoksa iyi konularla zamanı harcayıp aksiyon almamız gereken maddelere zaman kalmıyor.

Belirlenen aksiyonlar ise product backlog’u besleyeceği gibi bir sonraki retrospective toplantısında durumları mutlaka değerlendirilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Scrum’da proje yöneticisi var mı?

Scrum’da scrum master, product owner ve development team dışında bir rol yok gözüküy…