Her sprint planlama toplantısı ile başlar, daily scrum ile sürer, review ve retrospektif toplantısı ile sona erer. Bu dört etkinlikte Scrum Guide zorunlu olarak yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Sprint planlama toplantısı iki kısımdan oluşur.NE ve NASIL sorularına cevap aranır. Planlama toplantısında takım sprint boyunca NE yapacağına karar verdiği, temel anlamda NASIL yapacağını belirlediği toplantıdır.

Planlama toplantısı Product Owner’ın önceliklerine göre sıraladığı, kabul kriterlerini belirttiği Product Backlog üzerinden takım üyelerine işleri anlatması ile başlar. Takım önceki sprintlerinde deneyimlediği hızına göre yapabileceği işleri taahhüt eder. Bu sırada Product Owner işleri anlattığından ve oldukça fazla soru sorulduğundan yerinde bulunması önemlidir. Bu ilk kısımda takım NE sorusuna cevap arar, cevabı veren de Product Owner’dır.

İkinci kısımda ise takım üyeleri NASIL sorusuna cevap arar, cevabı veren de takımdır. Takım üyelerinin NASIL sorusuna hep beraber karar vermeleri daha kaliteli yazılımların oluşmasını sağlayacaktır. Takım bu kısımda yapacağı işlerin checklistini çıkarıyor diyebiliriz. İletişim fayda chartında en iyi iletişimin yüzyüze ve çizerek olduğu belirtilmektedir. Takımların NASIL sorusuna cevap ararken flipchart kullanmaları yapacaklarını çizerek anlatmaları takımın riskleri, case’leri ortaya çıkarmasını sağlayacağından daha kaliteli ürünler çıkacaktır.

Scrum Guide’da iki haftalık bir sprint için maksimum  dört saatlik bir planlama toplantısı olması gerektiği belirtilir. Bu sürede tüm işler netleşemeyeceğinden öncesinde yeterli refinement yapılması çok önemlidir. Kaliteli ve minimum sürede planlama yapılmasının tek bir yolu vardır; Verimli ve yeterli düzeyde gerçekleştirilen refinement aktiviteleridir.

Sprint planlama toplantısının çıktısı ise güncellenmiş bir Product Backlog, Sprint Backlog, Taskboard ve Sprint Goal’dür. Bu terimleri ve refinement aktiviteleri ile ilgili detaylı bilgileri bir sonraki yazılarımda yer vereceğim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Scrum’da proje yöneticisi var mı?

Scrum’da scrum master, product owner ve development team dışında bir rol yok gözüküy…