Agile Portal

Developer kimdir?

2020 Kasım ayındaki Scrum Guide’a kadar Development Team olarak ifade edilmekteydi yalnız 2020 Mart ayından itibaren takım içinde ürünün geliştirilmesini sağlayan tüm uzmanlık alanında roller “Developer” olarak adlandırılmaya başladı. Bununla birlikte Scrum Takımı ve Geliştirme Takımı gibi karışıklığa sebep olarak iki takım ifadesi de kaldırılmış oldu.

Scrum takımı 10 ve daha az kişiden oluşmaktadır.

Developer’lar BİTTİ tanımına uygun, kaliteli yazılım parcacığının geliştirilmesinden sorumludur.

Çarpraz fonksiyonlu yetkinliklere sahip bir takımdır. BİTTİ tanımı içerisinde yer alan uzmanlık alanlarının hepsinin takım içinde yer alıyor olması bu takımın çarpraz fonksiyonlu bir takım yapmaktadır. Çarpraz fonksiyonlu ifadesi her bir developer’ın analiz, yazılım ve test yetkinliklere sahip olması gibi yanlış anlaşılmalar sebep olabiliyor. Yalnız çarpraz fonksiyon ifadesi developer’lar için takım için kullanılmaktadır.

Kendi kendine organize olan bir takımdır. 2020 Kasım ayındaki Scrum Guide güncellemesinde bu ifade kendi kendini yöneten olarak güncellenmiştir. Bu ifade ile kimin çalışacağına ve nasıl yapacağına karar veren takım, artık ne üzerinde çalışacağına kendisi karar vermektedir.

Sprint sonunda ortaya çıkan çalışan yazılım parçacağının yönetilmesinden sorumludur.

Düzenli olarak gerçekleştirdikleri retrospective etkinliklerin de süreçlerini iyileştirmekte ve verimliliğini de artırması gerekmektedir.

Developer’lar işlerin daha kaliteli ve kullanılabilir olması için Product Owner’a geri bildirimler verir.

Product Owner’a yetkinlikleri doğrultusunda destek olmaktadır. Özellikle refinement aktivitelerinde product owner’a destek olması önemlidir. Product Owner’ın herşeyi bilmesi mümkün değildir, yetkinlikleri doğrultusunda Product Owner’a destek olması verimli bir planlam ve sprintin geçmesini sağlayacaktır.

Developer’lar farklı uzmanlık alanlarına karşı saygılı olmalıdır.

Tüm Scrum takımı ortak bir hedefe koşmaktadır, bu anlamda birbirine destek vermelidirler.

 

Image: unsplash.com

Muhammed Lap

Bankacılık ve telekomünikasyon sektöründe 14+ yıldır sistem uzmanı, iş/sistem analisti, product owner, scrum master, agile proje yöneticisi ve agile koç rollerinde çalışmıştır. Elde ettiği tecrübeyi ise kurduğu AgilePortal.net’de paylaşmaktadır.

Add comment