Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.
Kişisel Agile

22 yıldır Scrum hayatımızda. Çoğunlukta da yazılım geliştirme alanında kullanıldığı ile ilgili örnekler mevcut. Peki yazılım dışında da Scrum örnekleri mevcut mu? Daha önce "Scrum Pazarlama" ve "Özel...

Read more
Agile sihirli değnek değil

Agile dönüşümlerinin başında birçok eğitim, workshop'lar düzenleniyor. Agile'ın birçok faydasından, Waterfall yönteme göre büyük avantajları olduğu ile ilgili hem genel geribildirimler hem de sayısal verilerden bahsediliyor. Bu dönüşüm...

Read more
Minimum Viable Product

Minimum Viable Product terimi ilk defa Frank Robinson tarafından kullanılmış Eric Ries tarafından yaygınlaştırılmış. Türkçe’ye çevrilmiş hali ile Mininmum Yaşayabilir Ürün diyebiliriz. Product lifecycle’nda baktığımızda ürünün ilk kullanılabilir, gelir...

Read more
Agile kavramı

2009-2010 yıllarında Türkiye’de uygulayan kurumlar olmasına rağmen son zamanlarda daha sık duymaya başladık. Daha çok bilişim sektöründe örnekler görüyoruz ama bilişim dışı sektörlerde de hatta kişisel hayatta da...

Read more