Agile Kit

Agile Manifesto ve Prensipleri: Agile Yazılım Geliştirme manifesto maddelerini ve ardındaki 12 prensibi içermektedir.

Manifesto Linki

Scrum Guide: Scrum’ın nasıl uygulanmasını gerektiğini belirten rehberde çerçevenin detayları bulunmaktadır.

Scrum Guide İngilizce     Scrum Guide Türkçe

Kanban Guide: 

Scrum/Kanban sertifikalarının listesi: Alınabilecek Scrum ve Kanban sertifikalarının listesini içermektedir.

Scrum.org     Scruminc     Scrum Allinace     Kanban University 

Uygulama Önerileri:

Miro

Mural

EasyRetro.io

Online estimation tool

Kudo kartları

Planning poker

Kitapların listesi

Vİsual Scrum Guide

Product Owner el kitabı

Kanban Guide

Blog’lar