2009-2010 yıllarında Türkiye’de uygulayan kurumlar olmasına rağmen son zamanlarda daha sık duymaya başladık. Daha çok bilişim sektöründe örnekler görüyoruz ama bilişim dışı sektörlerde de hatta kişisel hayatta da uygulama örnekleri yoğun olarak görülmeye başladık.

Agile’ ın geçmişine baktığımızda ise 1950’li yıllara Lean temeli ile dayanmaktadır.  1986 yılında Harward Business Review’de paper olduktan sonra ise 2001 yılında yazılım sektörü için yayınlanan Agile Manifesto ile duyurusu yapıldı diyebiliriz.

Agile kelimesini ise Türkçe’ye “çevik” olarak çevirebiliriz ama Türk kurumlarında da Agile olarak daha fazla duyuyoruz.

Agile bir yaklaşımdır, bir düşünce sistemidir. Agile şemsiyesi altında birçok çerçeve, metot bulunabilir. Bunlardan en popüler olanı Scrum. Scrum dışında ise Kanban, Scrumban, XP, FDD, DSDM gibi birçok metot bulunmaktadır.

Agile yaklaşımların hepsinde bireysellikten daha fazla takım ön plana çıkmaktadır. Bir futbol takımı gibi rakım ruhu ön plandadır.

Agile yaklaşımlarda pazara sürekli ürün parçacıkları çıkartılır. Hem böylece her bir çıkan ürün müşteriler tarafından kullanıldığı gibi müşteriden geri bildirimler alınarak daha iyi hale getirilebilmektedir.

Agile yaklaşımların en önemli özelliklerinden biri de değişikliklere karşı hızı adaptasyon sağlayabilmesidir. Günümüzde birçok sektörde yoğun bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Bu ortamda istenen bir özelliğin veya ürünün uzun bir süre değişiklik göstermesi neredeyse mümkün değildir. Agile müşteriden gelen isteklerin sürecin son aşamasında bile kabul edilmesi gerektiğini belirtir.

Agile dünyamıza girmesinin asıl amacı ise iş değeri daha yüksek işlerin daha önce çıkması, daha verimli olunması, değişikliklere daha hızlı adapte olunması. Bu sebeple Agile yaklaşımların içerisinde yer alan Scrum, Kanban gibi tüm metotlar sadece bir araçtır.

Araçların amacınızın önüne geçmemesi dileğiyle…

 • Agile sihirli değnek değil

  Agile dönüşümlerinin başında birçok eğitim, workshop’lar düzenleniyor. Agile’ı…
 • Agile takımında dokümantasyon

  Birçok firmada süreç agile ile yürütülmesine rağmen waterfall alışkanlıklarından dolayı de…
 • Agile ve Scrum’ın farkı

  Agile ve Scrum ifadeleri oldukça fazla yanyana kullanılıyor. Bazı takımlar agile yapıyoruz…
Load More Related Articles
 • Agile sihirli değnek değil

  Agile dönüşümlerinin başında birçok eğitim, workshop’lar düzenleniyor. Agile’ı…
 • Banka şubesinde Scrum

  Scrum Guide’ın 2017 yılında yapılan güncellemesinde ise Scrum’ın yazılım dışı …
 • Kişisel Agile

  22 yıldır Scrum hayatımızda. Çoğunlukta da yazılım geliştirme alanında kullanıldığı ile il…
Load More By mlap
 • Agile sihirli değnek değil

  Agile dönüşümlerinin başında birçok eğitim, workshop’lar düzenleniyor. Agile’ı…
 • Kişisel Agile

  22 yıldır Scrum hayatımızda. Çoğunlukta da yazılım geliştirme alanında kullanıldığı ile il…
 • Minimum Viable Product

  Minimum Viable Product terimi ilk defa Frank Robinson tarafından kullanılmış Eric Ries tar…
Load More In Agile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Agile sihirli değnek değil

Agile dönüşümlerinin başında birçok eğitim, workshop’lar düzenleniyor. Agile’ı…