Home Scrum & Kanban Product Owner seçim kriterleri

Product Owner seçim kriterleri

Muhammed Lap
0 comment 10 views

Product Owner belirleme kriterleri kurumdan kuruma değişiklik göstermektedir. Şimdiye kadar tecrübe ettiğim takımlarda  Product Owner’ın atama usulü ile belirlendi. Product Owner’ın NE ve hangi ÖNCELİKLE yapılacağını belirleyen bir rol olduğundan bu rolün üstesinden gelebilecek yetkinliklere sahip birisinin olması takımın verimli bir şekilde çalışması için önemli.

Product Owner’ın atama usulü ile belirlenmesi ise takımın yaptığı işe, ilgilendiği projeye göre de farklılık gösterebilir.

Takım proje odaklı çalışıyorsa; tavsiyem projeyi talep eden ekipten bir kişinin Product Owner olarak atanması. Agile takımında teknoloji ve business ekiplerinin yakınlaştığı ve birbirini daha iyi anladığı bir takımdır. Projenin çıktısını kullacak ekip olarak da en doğru önceliğe sahip ve en değerli işi belirlenmesinde oldukça faydalı olacaktır.

Takımın sorumluluğunda olan  mevcut ürün(ler) var ise; ürünlerin sürekliliğini sağlayacak tüm bakım, problem, küçük işler, teknoloji insiyatifleri takım tarafından gerçekleştirilecektir. Bu sebepten teknoloji tarafından bir Product Owner’ın atanması teknik işlerin de NE olacağının belirlenmesi ve önceliklendirmesi konusunda daha etkin çalışabilecektir.

Product Owner seçiminde dikkat edilecek noktalar;

Product Owner tüm paydaşların sözcüsü konumundadır. Bu sebepten iletişim yetkinlikleri oldukça kuvvetli bir rol olması önemlidir.

İş alanında uzmanlığının olmasının oldukça olumlu etkisi olacaktır. Taleplerin önceliklendirilmesinde, olgunlaştırılmasında, talep sahibinin talebinin yönlendirilmesinde, en değerli parcağın belirlenmesinde iş alanı bilgisi ile büyük katkı sağlayacaktır. Product Owner’ın bu alanda aktif görev alması takımın da verimliliğini de oldukça artıracaktır.

Paydaşlarla devamlı iletişim halinde olacağından mentorluk yetkinliklerinin olması talebin doğru noktaya gelmesini, developer’ların talebin yapılmasındaki amacı daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.

Ürünün pazardaki yerinin araştırılmasında, gelecekteki yerinin belirlenmesin de araştırmacı özelliği öne çıkacaktır.

Bir çok ekiple koordineli bir şekilde çalışacağından koordinasyon ve iş takip yetkinliği etkin bir product owner olunmasını sağlayacaktır.

Paydaşların hepsi birçok talepte bulunacaktır, herşeye Evet diyen bir product owner hem takımın hem de kendi verimliliğini düşürecektir. HAYIR diyebilen bir product owner takımın motivasyonunda olumlu etkisi olacaktır.

Organizasyonu tanıyan, kurum kültürüne hakim bir product owner koordinasyonu daha etkin bir şekilde yürütebilecektir.

Değer odaklı bakış açısı, en değerli işlerin belirlenmesinde fayda sağlayacaktır.

Leave a Comment

KAIZENHUB.COM.TR

AGILEPORTAL.NET

KAIZENKIDS.COM.TR

© Copyright 2023 AgilePortal.net | Powered By Kaizen Hub | Designed by MLAP